Disclaimer

Vetvis nodigt je uit om op www.vetvis.nl artikelen te kopen vanuit het aangebodene.
Vetvis behoudt zich het recht om op ieder moment artikelen toe te voegen of weg te laten van de webshop.

Beperkte aansprakelijkheid
Vetvis spant zich in om de inhoud van www.vetvis.nl zo up to date mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat de inhoud van de website niet volledig is of onjuist is.

De op www.vetvis.nl aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vetvis.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over artikelen op deze website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Vetvis. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vetvis geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de artikelen op deze website liggen bij Vetvis.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vetvis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke artikelen anders aangegeven is.